Briedīši 17 – labākā klasiskā konditoreja / Briedisi 17 – the Best Classic Bakery

briedishi1

[LV] Briedīši… Kurš gan nezina Briedīšus? Šķiet, gandrīz ikviens kaut reizi mūžā ir iegādājies smalkmaizītes slavenajos Briedīšos un pēc tam atgriezies vēl un vēl. Īpaši „kaitīgi” Briedīši ir apkārtējo māju iedzīvotājiem. Priecājos, ka man tie nav tik viegli aizsniedzami!
Briedīšiem ir divas konditorejas – viena atrodas Bauskas ielā 8, otra – Elvīras ielā 10, netālu no LU Botāniskā dārza. Šoreiz apmeklējām Elvīras ielu. Abās konditorejās piedāvājums ir gandrīz identisks, vienīgi Bauskas ielā nevarēsiet dabūt eklērus. Un eklēru dēļ vien ir vērts braukt uz Elvīras ielu 🙂

Svaigi cepta rožmaizīte - labāka par latviešu kruasāniem / Freshly baked rose bun - better then latvian croissants

Svaigi cepta rožmaizīte – labāka par latviešu kruasāniem / Freshly baked rose bun – better then latvian croissants

Kā tautā mēļo – Briedīšos viss tiek cepts no dabīgām izejvielām, zemnieku produkcijas. Garša nemelo! Ne reizi bulciņās neesmu sajutusi nodevīgo margarīna garšu (kas, protams, atkal nav labi vegānu gadījumā).
Smalkmaizītes gandrīz vienmēr ir siltas, mīkstas un svaigas. Un tieši tādas tās ir visgaršīgākās. Un kā nu ne – Briedīšos iegriežas tik daudz pircēju, ka reti kura bulciņā netiek nopirkta, pirms tā paguvusi palikt cieta. Ja būsiet izdomājuši aiziet uz Briedīšiem darba dienas beigās vai pirmssvētku dienā, var gadīties, ka paliksiet bešā.

Eklēri, kuru dēļ vērts mirt... / Eclairs - worth dying for...

Eklēri, kuru dēļ vērts mirt… / Eclairs – worth dying for…

Maizītes ir ne vien garšīgas, bet arī cenas ir labas. Smalkmaizītes vidēji maksā ap 40 centi gabalā. Eklēru cenas svārstās no 55-60 centi gabalā.
Tā kā iegriežos šeit bieži, smalkmaizīšu piedāvājums zināms jau no galvas. Veģetārieši šeit varēs mieloties ar jebkuru saldo smalkmaizīti (pagaidām vēl nav dzirdēts par saldajām, kurās būtu atrodama gaļa) – kanēļa, magoņu-šokolādes, briedishi5 biezpiena ar marmelādēm, drumstalu, drumstalu ar dažādām ogām/augļiem (ābolu, upeņu, aveņu, rabarberu), riekstu, vārītā krēma, karameļu krēma u.c Kā arī ļoti laba ir rožmaizīte, ja gadās nopirkt tikko ceptu.
Vēl no saldajiem mīklas izstrādājumiem varat iegādāties kūciņas, no kurām vislabākie viennozīmīgi ir eklēri – gan ar šokolādes krēmu (un ruma esenci), gan balto krēmu. Šeit ir arī dažādas plātsmaizes un kūkas – izcila ir medus kūka! Ja jums ir alerģija pret piena produktiem (vai kādu citu iemeslu pēc tos neēdat), jautājiet pārdevējai – viņa ieteiks kārtainās mīklas ābolu kūku (un tā ir 3x biezāka kā veikalos nopērkamā – uz ābolu rēķina!).
Starp citu, šeit varat pasūtīt arī kūkas īpašiem gadījumiem – jubilejām, kāzām, kristībām utt. Zināsiet, ka viss no kvalitatīvām izejvielām un gards (bez visādiem augu tauku putukrējumiem un margarīniem).

Dievīgi labās ābolkūkas bez piena produktiem / Heavenly dairy-free apple cakes

Dievīgi labās ābolkūkas bez piena produktiem / Heavenly dairy-free apple cakes

Runājot par sāļajām smalkmaizītēm, arī šeit veģetāriešiem ir ko nogaršot. Mana favorīte ir sēklu maizīte – linsēklas, saulespuķu sēkliņas šeit nav žēlotas. Un, ja vēl gadās dabūt svaigu! Vēl ir olu-loku maizīte, kāpostu pīrādziņš. Dažkārt gadās pat veģetārā „pica” (klasiskais konditoreju plācenis, bet ļoti garšīgs – jo siers nav žēlots un mīkla arī nav tik bieza), bet par to jautājiet, jo visbiežāk šeit atradīsiet picas ar desu.
Briedīši, protams, nav hipsterīga iestāde un šeit jūs visbiežāk redzēsiet iepērkamies vecas kundzītes, strādniekus un mammas ar bērniem. Bet tas nozīmē tikai vienu – ir lēti un ir ļoti labi! Stilam vairs nav nozīmes, visu izšķir garša 🙂

Bauskas ielas 8 Briedīši vairāk specializējas uz kūku taisīšanu. Te varēsiet iegādāties dažādas plātsmaizes, kūkas, kliņģerus. Mazāk – smalkmaizītes. Nekad – eklērus (pēc tiem jābrauc uz Elvīras ielu).

Briedīši Bauskas ielā 8 / Briedīši in Bauskas iela 8

Briedīši Bauskas ielā 8 / Briedīši in Bauskas iela 8

Nezinu pat, kuri Briedīši ir populārāki – Bauskas ielas vai Elvīras ielas. Bet, šķiet, Elvīras ielā vienmēr bijis plašāks un labāks smalkmaizīšu piedāvājums. Pirmssvētku dienās uz Bauskas ielu nav pat vērts iet, jo tur nekā nebūs. Visprātīgāk laikam būs veikt pasūtījumu pa telefonu, ja svētkos gribat mieloties ar maizītēm un pīrādziņiem.

 

[ENG] Briedīši … Who doesn’t know Briedīši? It seems almost everyone at some time in their lives has bought baked goods from famous Briedīši and then came back again and again. Especially “harmful” Briedīši is to residents of surrounding houses. I am glad that they aren’t in close proximity to my house!
Briedīši has two bakeries – one located in Bauskas street 8, the other – Elviras street 10, near the Botanical Garden of the University of Latvia. This time we visited Elviras iela’s bakery. Both bakeries offer is almost identical, only at the Bauskas iela you will not be able to get the eclair. Eclair alone is worth the ride on Elviras iela 🙂
Rumors are on street that at Briedīši everything is baked from natural ingredients, agricultural products. Taste doesn’t lie! Not once in a bun i have tasted treacherous margarine taste (which, of course, isn’t very good in case of vegan).
Sweet buns are almost always warm, soft and fresh. And these are just the most delicious. And how could they be not – Briedīši are being visited by so many customers, that rarely a bun is not purchased before it managed to stay solid. If you decide to go to Briedīši at the end of the workday or on the holidays, you may return home empty-handed.
Baked goods are not only delicious, but also the price is very good. Buns usually sells there for around 40 euro cents a piece. Eclair prices range from 55 to 60 euro cents a piece.
Vegetarians can feast here on any sweet pastry (I still haven’t heard about the sweets made from meat) – cinnamon, poppy-chocolate, curd with marmalade, streusel, streusel with a variety of berries / fruits (apple, black currant, raspberry, rhubarb) nuts, boiled cream, caramel cream, etc. Also very good is rose bun if you can get it freshly baked.
Other goods from sweet dough you can buy are cakes, from whom the best is clearly eclairs – both with chocolate cream (and rum essence) and white cream. There is also a variety of tarts and cakes – Honey cake is excellent! If you are allergic to dairy products (or some other reason you don’t eat them), ask the seller – she would recommend puff pastry apple cake (and it is 3x thicker than commercially available – at the expense of the apple!).
Among other things, you can also order cakes for special occasions – birthdays, weddings, christenings, etc.. Knowing that everything is baked from high-quality ingredients and is delightful (without all kinds of vegetable fat whipped cream and margarine).
Speaking of salty pastries, here also are wide selection of bun for vegetarians to feast upon. My favorite is the seed bun – linseed, sunflower seeds here are not spared. And if you manage to get it fresh, pure ecstasy! Another is the egg bun, sauerkraut pierogi. Sometimes they even have vegetarian “pizza” (classic eastern European (soviet) pizza, but very tasty – the cheese is not spared, and the dough is not as thick), but ask for it, because here you will find the most common pizza with sausages.
Briedīši certainly is not a hipsters place and here you will see mostly old ladies, workers and moms with kids. But that means only one thing – a cheap and very good! Style does not matter, all that a matters is taste 🙂

Bauskas iela 8 Briedīši focuses more on cakes. Here you can purchase a variety of tarts, cakes, pretzels. Some variety of buns, but never – éclairs (for éclairs you must go to Elviras ielas Briedīši).
I do not know which of two bakeries are more popular – Bauskas iela’s or Elvira iela’s. But, it seems, Elviras iela’s bakery always have broader and better pastries on offer. In pre-holiday days it is not worth going to Bauskas iela as there won’t be anything to buy. Most sensible would be orders over the phone, if you want to feast on pastries and cakes.

3 comments

 1. Ieva says:

  Briedīšos NEDOD ČEKUS!!!
  Un ir 3 treknas krēma kārtas meduskūkai, nevis tā kā, piemēram, salīdzinot ar Sky taisīto, kur daudz plānas mazas kārtiņas, Briedīšos dikti trekni un prasti bija pagatavots. NEPATIKA!

  • Dace says:

   Mums čeki vienmēr ir doti 🙂 Štrunts par kārtu skaitu – galvenais, ka krēms ir dabīgs un nav piepičkāts ar draņķiem. Tas man liekas svarīgāk.

 2. Inese says:

  Briedīšu jogurta kūka – fantastiska!!! Bērniem – lielākais kārums! Pat tādi, kas kūkas parasti nēēd apēd divus gabalus 🙂 Napaleons – ļoti klasisks un labs. Meduskūka – laikam gaumes jautājums, mans bērns ēd tikai šo un citas savukārt ne.

Leave a Reply