Meža ielas “Mierā” – romantikas oāze Āgenskalnā / Meža street “Mierā” – a romantic oasis in Āgenskalns

Attēls no www.db.lv

Attēls no www.db.lv

[LV]

Romantiskā kafejnīca „Mierā” Meža ielā 4a ir viena no daudzajām, kas papildina šī Āgenskalna rajona ēdamvietu sarakstu. Bet „Mierā” no pārējām atšķiras ar pavisam jauko, mierīgo un gaisīgo atmosfēru, kas kā radīta kādam randiņam vai pasēdēšanai meiteņu kompānijā. Provansas stila anti-testosteroniskais interjers jūsu acis priecēs ar daudz un dažādiem dekoriem, nieciņiem, suvenīriem – viss ir pārdomāts un saskaņots.MezaielasMiera1 Fonā skan kāda liegi rotaļīga franču muziciņa, apgaismojums ir pieklusināts un gaisā nevirmo spēcīgs virtuves aromāts. Aiz vitrīnas rindojas kārdinošas kūkas, kūciņas, trifeles un pa kādai sāļai uzkodai. Iespējams, pasūtīt pa kādam siltajam ēdienam vai salātiem. Viss ir veģetārs, vegānisks vai bezglutēna. Dažkārt gadās pa kādai svaigēdāju kūkai. Šķiet, „Mierā” vislielāko peļņu nes tieši dzērieni (un kā nu ne – pretim atrodas augstskola!), tāpēc to cenas mēdz būt pat augstākas kā kūkām (vidēji kūkas gabaliņa cena šeit ir ap 3 eiro). Rekomendēju burkānu krējumsiera kūku un eklērus, lai gan kūku piedāvājums šeit ir mainīgs un laiku pa laikam parādās arvien jaunas. Svētdienās šeit tiek organizēti pankūku branči jeb vēlbrokastis. Samaksā 5,50 eiro un sēdi kaut līdz pēcpusdienai.MezaielasMiera2

Ir iespējams rezervēt galdiņu fondī vakaram. Reiz to izdarījām arī mēs, jo bija ienākusies dāvanu karte šādam te pasākumam. Norezervējām galdiņu noteiktā laikā pa e-pastu (kaut gan atbilde bija jāgaida samērā ilgi). Ieradāmies mazliet kavējoties, un kafejnīca piektdienas vakarā bija tukša. Paziņojām meitenei aiz letes, ka esam ieradušies uz fondī un ir rezervēts galdiņš. Viņa bija vairāk nekā pārsteigta. Skrēja sazvanīties. Izrādās šeit notikusi kaut kāda diskomunikācija, jo meitene neko par rezervēto galdiņu un fondī nezināja. Ļoti atvainojās un lika mums uzgaidīt.MezaielasMiera4 Ilgi gaidīt nenācās – paspēlējām kārtis, patērzējām. Pēc kādām padsmit minūtēm tik atnests fondī un kā atvainošanās tika uzsaukta arī tēja. Kopumā fondī izskatījās līdzīgs kā piedāvājuma bildē (iztrūka vien vafeļu trubiņas, solītais marcipāns un varbūt vēl šis tas), bet pagatavots steigā – ar nevīžīgi sašķēlētiem banāniem. Mēs neesam piekasīgi. Tomēr, mūsuprāt, šis piedāvājums nav 17 eiro vērts. Labāk tomēr sagatavot romantisku fondī mājās.

Par pārējo varu teikt tikai to labāko – viss ir gards, atmosfēra brīnišķīga, un apkalpošana ļoti laipna. Un ēdienkarte veģetāriešiem visdraudzīgākā, kas ir pats svarīgākais! MezaielasMiera5Jāatzīmē, ka šī vieta nebūs tā, uz kuru doties ikdienā, jo cenas nav pašas zemākās. Toties šī vieta būs viena no labākajām īpašam randiņam!

 

[ENG]

Romantic cafe “Mierā” at Meža iela 4a is one of many that complement the Āgenskalns district diner list. But “Mierā” is different from the others with just a lovely, peaceful and airy atmosphere, which is perfect for a date or for sitting in the company of girls. Provencal-style anti-testosteronic interior will delight your eyes with many different decors, knick-knacks, souvenirs – everything is thought out and coherent. In the background there is light French music, lighting is toned down and in the air there aren’t any strong kitchen smells. Behind the counter are tempting cakes, pastries, truffles and some salty snacks. It’s also possible to order a hot dish or salad. Everything is vegetarian, gluten-free or vegan. Sometimes there are even raw food cakes. It seems that drinks bring in the biggest profits for them (across the street is University), that’s what their prices tend to be even higher than on cakes (cakes piece averages at around 3 Euros a piece). I recommend cream cheese carrot cake and eclairs, although cake offer here is variable and occasionally appears new kind of cakes. On sundays are organized pancake brunches. Pay 5.50 Euros and you can sit here until afternoon.

It is also possible to reserve a table for fondue evening. Once we did it because we had a gift card for this event. We reserved table for a specific time via e-mail (though for the answer we had to wait quite a long time). We arrived a little late, and a cafe on the Friday evening was empty. We announced to the girl behind counter that we have come to the fondue evening and we have reserved table. She was more than surprised. She ran to call office. It turns out there had been some miscommunication because the girl knew nothing about the reservation. Apologized very much to us and told to wait. We did not have to wait long – played cards, chatted. After around ten or fifteen minutes all was ready and we even got free tea as an apology.  Overall fondue looked similar to the picture we saw (missing only the wafer tubes, promised marzipan and maybe something else), but made in haste – with carelessly sliced ​​bananas. We are not picky. However, we think this offer is not worth 17 Euros. Better prepare a romantic fondue at home.

For the rest, I can say only the best – everything is delicious, the atmosphere wonderful and the service very friendly. And the menu is very vegetarian friendly that is most important! It should be noted that to this place you don’t go every day, because prices are not the lowest. However, this place will be one of the best for special date!

One comment

Leave a Reply