Beķereja tirdzniecības centrā “Draudzība” / Bakery in Shopping Center “Draudzība”

SarkandaugavasRimi-kondit4[LV]

Nevienam nav noslēpums, ka Sarkandaugavā ar ēdināšanas uzņēmumu un kafejnīcu klāstu ir diezgan bēdīgi. Kad vecais kultūras nams Tilta ielā 32 tika pārvērsts par tirdzniecības centru (kaut kā pārāk grandiozi izklausās šim nelielajam iestādījumam), tajā parādījās arī kāda beķereja, kura tā arī vienkārši saucas – „Beķereja”. Uz vietas šeit paēst nav iespējams, tikai paņemt līdzi.SarkandaugavasRimi-kondit3

Piedāvājumā ir dažādas klasiskās un mazāk populāras smalkmaizītes, kūciņas un sāļie konditorejas izstrādājumi. Cenas ir mazliet augstākas kā, piemēram, „Briedīšos” vai „Mārtiņa Beķerejā”, tomēr cena neattaisno kvalitāti. Smalkmaizītes nav sliktas, bet par izcilām nosaukt tās nevaru. Piedāvājums aizdomīgi līdzīgs „Gustavbeķerejas” piedāvājumam – atsevišķas maizītes ir samērā labas, bet liela daļa ir tādas, ko otrreiz pirkt neizvēlētos.SarkandaugavasRimi-kondit1

Par pareizrakstību šajā konditorejā neviens neuztraucas, jo šeit jūs varat iegādāties „roziņu”, „abolu-kārtaina”, groziņš „vavere”, „braunis” u.tml. Pārdevēja arī īpaši nepūlas lietot valsts valodu.

Saldo smalkmaizīšu un kūciņu klāsts ir ļoti plašs, bet, ja vēlaties nobaudīt sāļu veģetāro konditorejas izstrādājumu, tad izvēle nav liela – SarkandaugavasRimi-kondit2hačapuri (kuru es izvairījos nogaršot, zinot, ka „Gustavbeķerejā” ir līdzīgi un absolūti nebaudāmi, pat bīstami vēdera veselībai), ierastās siera bulciņas, ķimeņu kliņģerīši, kāpostu pīrādziņi (kas bija izpirkti) un mini picas (zem kuru siera kārtas varbūt tomēr slēpās desa).

Toties darba laiks no pirmdienas līdz sestdienai ir no plkst. 9-20, svētdienās bodīte tiek taisīta ciet plkst 18:00. Izdevīgi tiem, kas agri no rīta vai vēlu vakarā attapušies, ka nav cienasta ciemiņiem. Neizdevīgi tiem, kam problēmas ar vielmaiņu un ēšanu vēlu vakaros.SarkandaugavasRimi-kondit5

Šī ir konditoreja, uz kuru es speciāli nebrauktu, tomēr, tā kā tā, iespējams, ir vienīgā Sarkandaugavas konditoreja (izņemot “Enhars” Maximā), tad, apmeklējot šo mikrorajonu, citu variantu nav!SarkandaugavasRimi-kondit6

 

[ENG]

 

It is no secret that catering establishment and café offer is quite sad in Sarkandaugava district. When the old cultural house was converted into a shopping center (sounds too grand for this small center), there also appeared a bakery, which it simply called – “Bakery”. On-site is not possible to eat, just take away.

It offers a variety of classic and some less popular pastries, cakes and savory pastries. Prices are a bit higher than, for example, “Briedīši” or “Mārtiņa beķereja”, however the price does not justify the quality. Buns are not bad, but they can not be called outstanding. The offer is suspiciously similar to the “Gustavbeķereja” offer – some buns are quite good, but a large part is that it would not choose to buy them a second time.

Nobody worries about the spelling in bakery and sales lady isn’t very keen on using Latvian.

Sweet pastries and cake range is very wide, but if you want to taste salty vegetarian pastries, then the choice is not great – khachapuri (which I avoided to taste, knowing that “Gustavbeķereja” have similar ones and absolutely un-edible, even dangerous to abdominal health) traditional cheese buns, cumin pretzels, cabbage pierogi (which was sold out) and mini pizzas (under cheese there might be hiding sausages).

However, working hours from Monday to Saturday from 9-20, on Sundays bakery gets’s closed at 18:00. Advantageous for early morning or late evening shoppers. Disadvantageous, for those having problems with late night eating.

This is a bakery to which I specially not go, however, since it is probably the only Sarkandaugavas bakery (apart from “Enhars” at Maxima), then visiting this district, there are no other options!

One comment

  1. Ieva says:

    “Enhars” Sarkandaugavā ir arī pie tramvaja pieturas “Aldaris”, netālu no Veselības centra “Vesels”. No ārpsues veikals izskatās kā padomju laikos, saucas arī vai nu Veikals vai pārtika (no galvas nepateikšu), bet iekšā preces ir 21 gadsimta . Tai skaitā “Enhars” konditoreja.

Leave a Reply