“Gardēžu namiņš” Piņķos – turīgiem ne-veģetāriešiem / “Gardēžu namiņš” in Piņķi – for Wealthy Omnivores

GardezunaminsPinkos1[LV]

Kamēr savās fotogrāfa gaitās biju Piņķos, sanāca ievērtēt vietējo kafejnīcu-konditoreju „Gardēžu namiņš”  Jūrmalas ielā 14c. Kafejnīca ir pavisam neliela, bet izskatās, ka vietējo ļaužu iecienīta, jo svētdienas dienā te ir samērā pilns.

Pirmais, kas iekrīt acīs – cenas. Šāda tipa kafejnīcās Rīgā un citviet Latvijā cenas ir zemākas. Otrais, kas piesaista uzmanību – ēdienkartē ir nožēlojami maz veģetāro ēdienu. Un no tiem, kas pieejami, apmierināti paēdis nebūsi. Izvēles iespēja ir pasūtīt svaigus vai tvaicētus dārzeņus pa 2.20 eiro, klāt paņemot frī kartupeļus/ kartupeļus/rīsus/makaronus vai griķus par 2 eiro. Bērnu ēdienkartē veģetāri ir makaroni ar sieru pa 2.90 eiro un tomātu biezeņzupa (kāpēc gan tā ir tieši bērnu ēdienkartē?). Gaužām niecīga izvēle. Vēl šeit ir ļoti dārgas picas. 45 cm Margarita jums izmaksās 12.90 eiro. Kur gan vēl Margarita izmaksā tik daudz? Veģetārā 45 cm pica maksā tuvu pie 15 eiro. Par gaļas picu cenām pat nerunāsim. Par laimi, šeit tiek piedāvātas arī pankūkas. Ja nekā cita veģetārietim ko ēst nav, tad pankūkas jau noteikti būs!GardezunaminsPinkos2

Parastu smalkmaizīšu izvēle šeit ir ļoti maza, vairāk pieejamas smalkas kūciņas un tortes, kas arī nav no lētā gala. Jādomā, ka no dabīgām un labām izejvielām. Izskatās jau kārdinošas! Cenas šeit norādītas par kilogramu, tāpēc grūti iedomāties, cik izmaksātu viens kūkas gabaliņš. Tomēr mēs paņemam pāris smalkmaizītes un picas šķēli novērtēšanai. Naudas iztērēts daudz, bet vēderi tukši. Pica ir atdzisusi un jau pacieta. Šī šķēle noteikti neizmaksāja 1.85 eiro. Augļu strūdele ir sulīga un garda, bet jau atkal – ja vēlies justies paēdis, tad jāšķiras būs no krietni lielas summiņas.

Ņemot vērā apmeklētāju daudzumu, „Gardēžu namiņam” nav par ko sūdzēties. Tomēr mans ekonomiskā veģetārieša viedoklis ir savādāks – ir daudz labākas un izdevīgākas vietas, kur iestiprināties!

[ENG]GardezunaminsPinkos3

While I was photo shooting in Pinki, I had chance to review local cafe-bakery “Gardēžu namiņš” in Jurmalas iela 14c. The café is quite small, but it looks like it’s quite popular and was almost full on Sunday afternoon.

The first, which falls into our eyes – prices. Usually in these type of cafes in Riga and elsewhere in the Latvia prices are quite a bit lower. The second, what attracts attention – the menu has pathetically few vegetarian dishes. And of those who are available, you won’t be fully satisfied. Option is to order fresh or steamed vegetables for 2.20 Euros, taking French fries / potatoes / rice / pasta or buckwheat for 2 Euros. Children’s menu has vegetarian pasta with cheese for 2.90 Euros and tomato soup (why it is in children’s menu?). Rather limited choice. Yet her are very expensive pizzas. 45 cm Margarita will cost 12.90 Euros. Why so much for simple Margarita?  Vegetarian 45cm Pizza costs close to 15 Euros. I won’t even talk about meat pizza prices. Fortunately, here are also offered pancakes. If nothing else for a vegetarian to eat, pancakes will always save the day!

Ordinary pastry selection here is also very small, more affordable are buns and tarts, which is also from expensive end. I presume they’re made from natural and good ingredients. I would say they look quite good and tasty! The prices here are per kilo, so it’s hard to imagine how much would cost one piece of a cake. However, we took a couple of muffins and pizza slice for evaluation. We spent a quite a bit of a money, but bellies are still empty. Pizza had already cooled and stiffened. This slice certainly is not worth 1.85 Euros. Fruit strudel is juicy and delicious, but again – if you want to eat well, then you will have to part with much more money.

Taking into account numbers of visitors, “Gardēžu namiņš” shouldn’t complain. However, my economic vegetarian view is different – there are many better and more economical places where to eat!

 

 

Leave a Reply