Maxi Pizza – jautro cepēju picērija / Maxi pizza – The Place of Cheerful Bakers

MaxiPizza6[LV]

Dažkārt mēdzu piedalīties dažādas Facebook izlozēs. Un kādā no konkursiem laimēju „Maxi Pizza” jauno picu, kurai bija jāizdomā nosaukums. Par šīs picērijas esamību zināju, bet nebija sanācis tur paviesoties. „Maxi Pizza” atrodas nelielā ķieģeļu mājiņā Lakstīgalu ielā 3, Baložos – pašā Bauskas šosejas malā. Ļoti laba vieta tiem, kas ceļā grib iestiprināties. Pirms tam šajā namiņā saimniekoja „Piranija pizza” (ja pareizi atminos nosaukumu) un viņu picas bija samērā labas, tādēļ varbūt mazliet vilcinājos izmēģināt jauno saimnieku veikumu – un ja nu būtu vilšanās? Bet dzīve pati „piespieda” iet un pamēģināt! 🙂MaxiPizza1

Picērija ir patiešām maziņa, bet ar to visu šeit atradīsiet gan dažus galdiņus, gan galdus pie sienām ar bāra krēsliem, bērnu barojamo krēsliņu, tualeti un pat televizoru pie sienas. Iekārtojums ir vienkāršs, gana dzīvespriecīgs un tipisks picērijai.

Pirmais, kas piesaista uzmanību – jautrais personāls. Gan apkalpotājs, gan virtuvē saimniekojošie ir labā noskaņojumā. Tā ir laba zīme – ja ēst gatavotāji ir priecīgi, tad ēdienam arī jāgaršo labi. Izvēlamies Veģetāro picu (kurā gan latvieši kā vienmēr pamanījušies ielikt marinētos gurķus) un balvā saņēmām manis laimēto Tropisko picu, kuras sastāvā oriģināli bija vistas fileja, bet pēc mūsu lūguma, tā tika pagatavota bez gaļas. Viesmīlis mums visiem uzsauca arī tēju, lai nav jāēd „pa sauso”, jo neko dzeramu nepasūtījām. Burvīgi!MaxiPizza2

Apkalpošana norit samērā ātri. Picas izskatās labi un garšo arī labi – viss ir izcepies, nekas nav piededzis, siers nav noskopots un Tropiskā pica garšo ļoti labi arī bez visas vistas (tā kā droši varat palūgt šīs picas veģetāro versiju).

No veģetārajām picām šeit varat nobaudīt „Margrietiņu” jeb klasisko Margaritu (30cm – 3.80 eiro, 40cm – 6.30 eiro), Veģetāro (30cm – 6.30 eiro, 4o cm – 10.30 eiro), Četru sieru (30cm – 7.70 eiro, 40cm – 12.60 eiro), bet domāju, ka picu meistari jums uzceps, kādu vien palūgsiet. Cenas nav no zemākajām, bet kvalitāte to atsver.MaxiPizza3

Vēl bez picām veģetārieši šeit var uzkost frī kartupeļus ar mērci.

Veģetāro picu izvēle ir maza, bet izskatās, ka, kā jau jebkurā sakarīgā picērijā, picu iespējams izveidot pēc saviem ieskatiem.MaxiPizza5

 

[ENG]

Sometimes I participate in various giveaways at Facebook. And in one of the competitions I won pizza, for which participants had to invent a name. I knew existence of this pizzeria, but didn’t had chance to visit it. “Maxi Pizza” is located in a small brick house in Lakstīgalu Iela 3, at side of Riga-Bauska highway. Very good place for those who want to refresh themselves on the way to Bauska or Kekava. Prior to that, in this hut was “Pizza PiraniJa” (if I remember correctly) and their pizzas was quite good, so maybe I was a little hesitant to try the new host wary of disappointment, I guess. But life itself “forced” to go out and give it a try! 🙂MaxiPizza4

Pizzeria is really tiny, but still you will find some tables and tables to the walls with bar chairs, child seat, toilet and even a TV on the wall. Furnishing is simple, quite lively and typical to pizzerias.

The first thing that attracts attention – funny staff. Both attendant and kitchen staff are in a cheerful mood. It is a good sign – if cooks are happy, then the food tastes good. We chose vegetarian pizza (where Latvians as always managed to put pickles) and got my prize – Tropical pizza, which originally had chicken fillet, but after our request, it was prepared without meat. We also had tea on the house, so we don’t have eat “dry”, because we didn’t order any drinks. Delightful!

Service is relatively quickly. Pizzas look good and also tastes good – everything is cooked nicely, nothing is burned, enough cheese on pizza and Tropical pizza tastes very well without all the chicken (so you can safely ask the pizza’s vegetarian version).

From vegetarian pizzas here you can order the “Daisy” – the same classic Margarita (30cm – 3.80 Euros, 40cm – 6.30 Euros), Vegetarian (30cm – 6.30 Euros, 40 cm – 10.10 Euros), Four cheese (30cm – 7.70 Euros, 40cm – 12.60 Euros ), but I think that pizza masters will cook anything you ask. Prices are not the lowest, but the quality is very good.

In addition to vegetarian pizzas here one can eat french fries with sauce.

Vegetarian pizza selection is small, but looks like, that you can make your pizza as in other decent pizzerias.

Leave a Reply