“Street Fries” Vecrīgā – kvalitatīvu ātro uzkodu cienītājiem / “Street Fries” in Old Riga for High Quality Fast Food Lovers

StreetFries1[LV]

Koppirkšanas portālu kupons šoreiz mani ir aizvedis uz Vecrīgu, R. Vāgnera ielu 18-1 – uz „Street Fries”. Ar šo kuponu iespējams nogaršot frī kartupeļus. Jāsaka, ka neesmu nekāda frī kartupeļu speciāliste un makdonaldus neapmeklēju, tomēr šie skaitoties labāki par parastajiem. Droši vien, ar pagatavošanas veidu.

Kafejnīca ir neliela, bet samērā omulīga, tomēr romantikas baudītājiem nederēs, jo virtuve ir uzreiz aiz letes – ir jūtams gan eļļas aromāts, gan dzirdama tauku sprakstēšana un trauku šķindoņa.

Kādu laiciņu mums nākas pagaidīt – tā ir laba zīme, jo redzu, ka kartupeļi tiek cepti pannās, nevis mērcēti taukvāres katlos. Pasniegti tiek sarullētā avīzes konusā. Klāt var piepirkt mērcīti, kurā tos mērcēt.StreetFries3

„Street Fries” piedāvā ne vien dažādu veidu ceptos kartupeļus, bet arī burgerus un sendvičus, tai skaitā to veģetārās versijas. Veģetārā sendviča cena ir 5.70 eiro – diezgan liela. Tad jau tam jābūt vareni sātīgam un īpašam sendvičam!

Šeit varat pasūtīt arī dažādas uzkodas, kā piemēram kartupeļu kroketes (3.60 eiro), panētu kartupeļu-sīpolu uzkodu (3.60 eiro), panētus sīpolu gredzenus (3.60 eiro), panētus sierus (iespēja izvēlēties starp dažādiem veidiem un samaksāt par porciju 5.80 eiro).

Varat nobaudīt dažnedažādas pankūkas (3.50-4.30 eiro) un beļģu vafeles ar saldējumu un ogām (3.90 eiro).

StreetFries2„Street Fries” piedāvā arī dažādus siltos ēdienus, zupas, desertus. Bet par silto ēdienu veģetāriskumu neesmu informēta, jo, šķiet, ka piedāvājums ir mainīgs un konstantas ēdienkartes šeit nav. Nemainīgs ir tikai frī kartupeļu, pankūku, sendviču, burgeru un vafeļu piedāvājums.

Šī vieta ir gana gaumīga un kā radīta kvalitatīvu ātro uzkodu cienītājiem un cilvēkiem, kas vēlas ieturēt steidzīgu maltīti (protams, tik steidzīga kā makdonaldos tā neizdosies, jo šeit ēdiens tiek pagatavots lēnāk, ar individuālu pieeju) – uzkodas iespējams paņemt arī līdzi un notiesāt, klunkurējot par vecpilsētas bruģiem.

 

[ENG]

Groupon portal coupon this time has taken me to Old Town, R. Vāgnera iela 18-1 – to diner “Street Fries”. With this coupon you can try French fries. I must say that I am not a specialist of French fries and haven’t been in McDonald for a long time, but these are meant to be better than your regular fast food fries.

The café is small and quite cozy, but will not fit for romantic lovers – the kitchen is right behind the counter – oil scent, sound of fries boiling in oil and dish clatter.

For a while we have to wait – it is a good sign, because I see that the potatoes are pan-fried, not soaked in deep fryer. Served are in a rolled newspaper cone. One can buy a dip in which to soak fries.

“Street Fries” offers not only various types of fried potatoes, but also burgers and sandwiches, including vegetarian versions. Vegetarian sandwich is priced at 5.70 Euros – quite expensive. Then it must be one big and hearty sandwich!

Here you can also order a variety of snacks, such as potato croquettes (3.60 Euros), breaded potato-onion snack (3.60 Euros), breaded onion rings (3.60 Euros), and breaded cheese (the possibility to choose between different types of cheese) costs 5.80 Euros.

You can taste a wide variety of pancakes (from 3.50 to 4.30 Euros) and Belgian waffles with ice cream and berries (3.90 Euros).

“Street Fries” also offers a variety of hot dishes, soups and desserts. But I can’t comment on vegetarian hot meal offer, because it seems that menu varies from time to time and is not constant here. Unchanged are only French fries, pancakes, sandwiches, burgers and waffle offer.

This place is quite stylish and perfect for high quality fast food lovers and people who want to enjoy a hasty meal (of course, not as hasty as McDonalds, because here the food is cooked slowly, with an individual approach) – snack can be picked up and enjoyed while walking around Old Town.

Leave a Reply