Biki – atradums gardēžiem un vegāniem Mārupē / Biki – True Find for Gourmands and Vegans in Marupe

[LV]

Pirmo reizi Biki sorbetus nogaršoju kādā Mārupes tirdziņā. Pie visām garšām nemaz netiku, tādēļ biju apņēmības pilna apmeklēt ar viņu mazo kafejnīcu starp savrupmājām kādā nomaļā Mārupes ieliņā – Zeltiņu ielā 16.

Kafejnīca ir tiešām neliela, bet piemīlīga. Ir arī āra galdiņi uz terases. Diena ir silta un saulaina un gluži piemērota kāda sorbeta notiesāšanai. Izpētu piedāvājumu. Secinu, ka visu garšu sorbeti pieejami, bet, ja nāksiet pēc kūkām, tad konditorejas izstrādājumu izvēle var arī nebūtu tik plaša – vitrīnā gozējas vien pāris mazi groziņi vai kas tamlīdzīgs. Pieejama arī kafija un citi atspirdzinājumi.

Drošības pēc meitenei aiz letes pārpasu, vai šie sorbeti pagatavoti bez piena produktiem. Visi! Uz doto brīdi vitrīnā bija pieejamas 8 dažādas garšas – Melone, Pistāciju, Picas, Kivi+Zemeņu, marakuja + banāns, kivi + banāns, Mango, Sarkanais persiks.

Meitene pastāsta, ka sorbets ar picas garšu ir pilnīgs jaunums. Es nevaru izlemt, jo man garšo pica, bet es šaubos, vai man garšotu auksta pica. Viņa man iedod mazliet pagaršot. Tiešām garšo pēc ledus aukstas picas. Laikam tomēr labāk pieturēties pie pārbaudītām vērtībām. Bet zinu, ka būs cilvēki, kam garšo arī tā. Es mazliet padomāju un izvēlos nogaršot pistāciju (jo rieksti ir mana vājība), mango (jo man ļoti garšo mango) un arī kivi+banānu sorbetu. Starp citu, sorbetiem šeit cenu nosaka pēc svara, un mana porcija izmaksāja virs 3 eiro.

Mango sorbets ir salds, kivi un banānu – atspirdzinošs, bet pistāciju sorbets ir mans sapnis! To varētu ēst un ēst…

Noslēgumā – priecājos, ka vegāniem un cilvēkiem ar piena alerģiju ir iespēja baudīt arī ko gardu ārpus mājām. Tomēr cenas nav tās zemākās un katru dienu pēc vēsā garduma neaiziesi. Kas protams figūrai neskādē 🙂 Lai Biki priecē randiņos un svētku dienās!

[ENG]

For the first time I tried Biki sorbets in some fare in Marupe. I did not get all the flavors, so I was determined to visit their small cafe between the detached houses in a secluded Marupes street – Zeltiņu street 16.
The cafe is really small but lovely. There are also outdoor tables on the terrace. The day is warm and sunny and is quite suitable for eating a sorbet. I explored the offer. I conclude that all sorts of flavors are available, but if you go after cakes, the choice of pastries may not be so wide – there are only a few small tarts or something like that in the showcase. There is also coffee and other refreshments.


I make sure that these sorbets are made without dairy products. All of them! At the moment there were 8 different flavors in the showcase – Melon, Pistachio, Pizza, Kivi + Strawberry, Maracuja + Banana, Kivi + Banana, Mango, Red Peach.
The girl tells us that the sorbet with a pizza taste is a complete novelty. I can’t decide, because I love pizza, but I doubt if I would love the taste of cold pizza. She gives a spoon to try it. Really tastes of ice cold pizza. However, it’s better to stick to proven values. But I know there will be people who like that too. I think a little and prefer to taste Pistachio (because nuts are my weakness), Mango (because I really love mango) and also kiwi + banana sorbet. By the way, sorbets are priced here by weight, and my portion paid over 3 euros.
Mango sorbets are sweet, kiwi + banana – refreshing, but pistachio sorbet is my dream! It could be eaten and eaten …
In conclusion, I am delighted that vegans and people with milk allergy are also able to enjoy some treats outside the home. However, the prices are not the lowest and this won’t be your everyday treat. Which, of course, isn’t that bad for your shape 🙂 Let’s enjoy Biki desserts on holidays and rendezvous!

Leave a Reply